1.  Статут закладу

2. Ліцензії на провадження освітньої діяльності

3. Структура та органи управління закладу

4. Кадровий склад 

5. Освітні програми, що реалізуються в закладі

6. Територія обслуговування

Територія обслуговування не передбачена відповідно до ч. 3 ст. 8 Закону України “Про повну загальну середню освіту”.

7. Фактична кількість осіб, які навчаються у закладі

Інформація, щодо фактичної кількості здобувачів освіти станом на 01.05.2020: дошкільний підрозділ – 89 вихованців, школа І ступеня – 14 учнів.

8. Мова освітнього процесу

У навчальному закладі визначена державна (українська) мова документообігу, навчання і виховання дітей.  

9. Наявність вакантних посад

Станом на 01.05.2020 вакантні посади у закаладі відсутні.

10. Матеріально – технічне забезпечення закладу освіти

Реалізація основних освітніх завдань вимагає сучасного рівня матеріально-технічного забезпечення навчального закладу. Протягом останнього року значно покращилась матеріально-технічна база закладу освіти завдяки коштам, які виділені міським бюджетом та цільовими коштами державної субвенції.

11. Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання

Наявність гуртожитків та вільних місць у них, розмір плати за проживання, відповідно до чинного законодавства  у закладі освіти – не передбачено.

12. Результати моніторингу якості освіти

13. Річний звіт про діяльність закладу

14. 

15. 

16. Правила прийому до закладу освіти

Відповідно Статуту НВК № 34

17. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

Створюються умови доступності для дітей з особливими освітніми потребами відповідно чинного законодавства.

18. Розмір плати за навчання, підготовку, перепідготовку, підвищення кваліфікації здобувачів освіти

Здобувачі освіти Комунальної установи Сумського спеціального реабілітаційного навчально – виховного комплекса “Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад № 34”  отримують освітні послуги за рахунок засновника (безоплатно) та інших джерел не заборонених законодавством.

19. Перелік додаткових освітніх та інших послуг, їх вартість, порядок надання та оплати

Заклад освіти надає додаткові освітні послуги на безоплатній основі та порядку, визначеного законодавством

20. Правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти

Правила поведінки у закладі освіти розміщено у Статуті та Положенні про академічну доброчесність

21. План заходів, спямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в заклді

22. Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі 

23. Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі та відповідальність осіб, причетних до булінгу

http://osvita.ua/school/71056/?fbclid=IwAR0c4TgeIWDZW8OBhUIQ-W-1YxLyRnSuFJGKSNu6OyxYbJ7LGQvU6VVWLa0

24. Інша інформація, що оприлюднюється за рішенням закладу або на вимогу законодавства

http://osvita.ua/legislation/Ser_osv/70993/

Фінансова діяльність: дивитися у вкладці http://srnvk34sumy.ukrosvita.org/?page_id=279