Для батьків

Інформація

 • оздоровлення дітей з особливими освітніми потребами у 2017 році
           Забезпечення розвитку та інтеграції у суспільство дітей з обмеженими
  психічними і фізичними можливостями здійснюється завдяки державній освіт-
  ній політиці України у відношенні до дітей з особливими потребами та
  визначенню основних напрямків діяльності держави та суспільства в їх
  інтересах, а саме: створення розгалуженої системи навчання і виховання,
  профілактики дитячої інвалідності, комплексної медико-соціальної й
  корекційно-реабілітаційної допомоги та забезпечення соціально-педагогічних
  умов організації педагогічного процесу не тільки у спеціальних закладах
  протягом навчального року. Оздоровчий період передбачає повноцінний
  фізичний, психічний і соціальний розвиток, особистісну спрямованість та
  набуття дітьми життєвої компетентності.
          Літне оздоровлення—невід’ємначастинасистемипостійноїосвіти,по-
  кликана забезпечити дитині додаткові можливості для духовного,
  інтелектуального та фізичного розвитку, задоволення її творчих і освітніх
  потреб. Мета літнього оздоровлення — це комплекс заходів соціального,
  виховного, медичного, гігієнічного, фізкультурного характеру спрямованих на
  поліпшення та зміцнення стану фізичного і психологічного здоров`я дітей.
  Навчально-виховнийкомплексвиконаннянаказуМіністерстваосвітиі
  науки України від 7.02.2014 №121 «Про забезпечення права дітей на
  оздоровлення та відпочинок в дитячих закладах оздоровлення та відпочинку,
  підпорядкованих органам управління освітою», Постанови головного
  державного санітарного лікаря України від 16.04.2014 №11 «Про санітарне та
  епідемічне забезпечення оздоровлення та змістовного відпочинку дітей в 2014
  році, наказу управління освіти і науки Сумської міської ради «Про організацію
  літнього відпочинку та оздоровлення дітей у дошкільних навчальних закладах у
  літку 2017 року» здійснюється оздоровлення у КУ Сумському спеціальному
 • реабілітаційному навчально-виховному комплексі “Загальноосвітня школа 1
  ступеня – дошкільний навчальний заклад № 34”.
  Відповіднодорозпорядженняуправління освітиінаукиСумськоїміської
  ради “Про організацію харчування в оздоровчий період у дошкільних
  навчальних закладах” витрати на організацію харчування збільшено у групах
  раннього віку та складають 1.30 грн. в день; у дошкільних групах 1.70 грн. для
  придбання свіжих овочів, фруктів, соку у червні, липні, серпні 2017 року.
       На 1 червня2017року розроблені плани роботи наоздоровчий період,
  якими передбачено зміст навчально-виховної роботи з дітьми які мають вади
  психофізичного розвитку, консультативної роботи з батьками, педагогічним,
  обслуговуючим, медичним персоналом. Проведені адміністративні наради при
  директорові НВК з питань ходу оздоровлення, підготовки закладу до нового
  навчального року, методичні рейди по ходу виконання літніх завдань,
  педагогічні години, медико-педагогічний контроль за ходом оздоровлення дітей
  в літній період. На заключних педрадах було затверджено режим дня на літній
  період, розклад навчально-виховної роботи, плани спортивних і музичних
  розваг. Зроблена комплектація, кількість і склад вікових груп. Попередньо
  проводились всі необхідні роботи по підготовці майданчиків і приміщень,
  обладнання, іграшок і посібників необхідних для життя і різноманітної
  діяльності дітей з особливими потребами , враховуючи максимальне
  перебування їх на свіжому повітрі.
              Засоби корекційного впливу ґрунтуються на максимальному викорис-
  танні збережених можливостей дитини, що поступово дає змогу активізувати
  порушені чи недорозвинені функції. У зв’язку з цим в оздоровчий період
  застосовувалися різноманітні методи практичної корекції: ігротерапі,
  піскотерапія, артотерапії, поведінкової корекції. Завдання педагогів полягало в
  тому, щоб у процесі роботи з матеріалом розвинути в кожній дитині
  допитливість, пробудити бажання до самопізнання і самовдосконалення. Під
  час виконання завдань панувала атмосфера співробітництва і спілкування.
  Дійснооздоровчимперіодомлітосталозаумови,якщопорядізсистемою
  комплексної корекційно-реабілітаційної й медико-соціальної допомоги
  подбаємо і про повноцінне загартування повітрям, сонцем, водою. Сонце,
  повітря і вода ефективні засоби. Природні фактори використовуємо уміло і
  дозовано, не забуваючи про основні вимоги до загартовуючих процедур:
  системність, послідовність, регулярність, урахування стану здоров’я, емоцій
  дитини.
            У ході підготовки до оздоровчого періоду в навчально – виховному
  комплексі: укріплена матеріальна база: придбані іграшки, спортивне
  обладнання для ігор на свіжому повітрі і загартовуючих заходів, засоби
  медичного обслуговування. Відремонтовані павільйони і ігрове обладнання
  майданчиків, завезений і замінений пісок у пісочницях, розбито клумби,
  організовано дитячі городи. Проведені консультації, бесіди і інструкції з
  педагогічним і обслуговуючим персоналом по організації оздоровчої роботи та
 • охорони життя і здоров’я дітей влітку, по правилам пожежної безпеки,
  дорожнього руху, профілактики шлунково-кишкових захворювань, попереджень
  отруєнь дітей рослинами і грибами. Були проведені семінари, практикуми,
  тренінги, котрі допомогли педагогічним працівникам згадати, набути,
  поповнити їх педагогічний досвід, уміннями необхідними для проведення
  характерних для літнього періоду виховних заходів. Були продумані і перевірені
  місця відпочинку дітей.
            Хочеться відмітити і нетрадиційні методи оздоровлення, які
  впроваджувались у практику: різного роду терапії: казкотерапія, музична
  терапія, піскотерапія, ігротерапія. Плавання у надувному виносному басейні в
  жаркі дні, загорання на лежаках. Ходьба і дозований біг по траві, піску
  босоніж .
            З 1 червня навчально – виховний комплекс переведено на літній режим
  роботи. З дітьми систематично проводилися: ранкова гімнастика і гімнастика
  пробудження; рухливі, конструкторські та творчі ігри; екскурсії, праця в
  природі, піші переходи, цільові прогулянки за межі садочка; спортивні та
  музичні розваги, свята; змагання, конкурси, естафети. Цікавими для дітей були
  лялькові вистави, концерти, вікторини, інсценівки, драматизації казок, у яких
  вони брали безпосередню участь.
            Широко використовувались різні засоби загартування: сонцем, повітрям,
  водою. Ходьба босоніж, миття ніг прохолодною водою, купання у виносних
  басейнах, водні процедури, загорання на лежаках, різні види масажу, ЛФК.
  Проводилися свята та розваги для дітей, організовані виходи в дитячий парк.
  Дана робота дала певні результати, зокрема значно знизилась захворюваність
  дітей, так за літній період 2017 року у НВК № 34 вона становила 0.01%.
            Належна увага приділялась організації харчування дітей. У навчально –
  виховному комплексі на період оздоровлення були переведені на санаторний
  режим харчування. Діти отримували необхідні вітаміни та речовини
  рослинного та тваринного походження. Перспективне меню включало
  різноманітні страви, соки, ягоди, овочі, фрукти, зелень, отримувались із
  власних садів і городів. Вибірка продуктів харчування за 10 днів про 96%
  виконання натуральних норм харчування.
            Особлива увага приділялась оздоровленню дітей з соціально неспроможних
  сімей. Влітку в НВК № 34 оздоровлено 98 дітей з них: малозабезпечених сімей
  – 3 чоловік, неповних сімей – 11 чол., багатодітних -2 чол., дітей-інвалідів -54.
  Найкращими організаторами дитячого оздоровлення стали: вихователі
  Шаршунова О.М., Коваленко С.В, Вечірка Н.В., Виноградська Н.О.,
  Нешпоренко І.С.
             Підсумкиоздоровчогоперіодувисвітлювалисянапедагогічнихгодинах,
  зборах трудового колективу, зустрічах з батьками, а також у стіннівках. За
  матеріалами оздоровчого періоду оформлено колажі у групах “Літо- 2017».
  Алеразомзтимнедостатньоприділеноувагиоздоровленнюзбоку
  педагогів, медичних працівників у другій половині літа. При сприятливій
  теплій погоді не виносилися басейни, атрибути для ігор з водою і піском,
  дидактичний матеріал. Це свідчить про недбале, не відповідальне ставлення
 • своїх посадових обов’язків працівниками навчально-виховного комплексу.
  Медичним працівникам посилити контроль за організацією літнього
  оздоровлення 2018 року.

Поточний ремонт харчоблоку. Кошти у розмірі 80 тис. грн. виділені депутатом Сумської міської ради Амосовим Д. В.

Капітальний ремонт даху.

Кошти у розмірі 100 тис. грн. виділені Сумською міською радою.

В КУ  Сумському спеціальному реабілітаційному виховному комплексі “Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний навчальний заклад № 34”    на кінець 2016-2017  навчального року  навчалось і виховувалось 143 дитини. У дошкільному відділенні – 123. У шкільному відділенні – 20 учнів. Дошкільне відділенні  укомплектовано 9 групами:

2 групи дітей із дитячим церебральним паралічем,  4 групи дітей  із затримкою психічного розвитку, 2 групи з порушенням інтелекту, 1 група діагностична. У шкільному відділенні  працювало 2 класи, 2 групи продовженого дня.

На диспансерному обліку – 143 дитини.   Всього інвалідів – 60: дошкільного віку – 49 , шкільного віку – 11.

Ведеться облік дітей з неповних, багатодітних сімей, дітей – інвалідів

Учні початкового відділення навчально-виховного комплексу

Навчально-виховний процес дітей з особливими освітніми потребами забезпечується інтегрованим, комплексним, медико-психолого-педагогічним підходом до розвитку пізнавально-інтелектуальної, емоційно-особистісної сфери та корекції поведінкових порушень.

Програмно –методичне забезпечення осітньо-виховної,

корекційно-розвивальної роботи.

Педагогічний колектив дошкільного відділення комплексу впроваджував  у роботу оновлені   програмами МОН

України.

Творчою групою педагогів навчально-виховного комплексу розроблено методичний супровід до вищезазначених програм із зображувальної діяльності, трудовому вихованню, мовленнєвій діяльності, сенсорному розвитку.

Адміністрація закладу дає можливість і створює необхідні умови для підвищення кваліфікації педагогів.  Результати підвищення кваліфікації представлені в діаграмах, таблиці.

Рівень педагогічної майстерності протягом минулого навчального року значно виріс. Результати атестації показали, що методична робота в закладі  стимулювала підтвердження або підвищення кваліфікаційної категорії педпрацівників.

Прагнення педколективу до удосконалення змісту, форм та методів у процесі навчання та виховання створювало атмосферу творчості.  У закладі використовувалися різноманітні форми удосконалення кваліфікації: педради,  предметні тижні, теоретичні та практичні семінари з  олігофрено педагогіки та  психології,  тренінги для педагогів, виховні заходи, взаємовідвідування занять,  уроків. Кожна із цих форм забезпечувала та стимулювала безперервну систему самоосвіти педагогів.  Переглянуті заходи обговорювалися за круглим столом, кращі елементи методик адаптувались та брались на замітку і впроваджувались в роботу.

Значна увага приділялась самоосвіті, як одній із форм роботи по підвищенню теоретично – фахового рівня педагогічних кадрів. Основою творчого зростання педагога є його самоосвіта. Педагогічна освіта здійснюється різними засобами, серед яких – систематичне вивчення спеціальної методичної, педагогічної літератури, публікацій в періодичних виданнях.

Працюючи над проблемою «Підвищення якості спеціальної освіти у організації життєдіяльності дітей з особливими освітніми  потребами» колектив вважає  необхідним суттєво підвищити роль педагога і сім’ї  у процесі захисту прав дітей, орієнтуватися на правовому полі, що до прав дітей з особливими потребами, а також власних прав та обов’язків.

Так,  директор Шрамко Л.М.  брала  участь у  Всеукраїнській нараді  “Виконання Конвенції ООН про права інвалідів в сучасних умовах” організованій 8-9 жовтня 2016 року   Всеукраїнською  громадською організацією «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю» спільно з Мінсоцполітики.

Захід проводився в рамках проектів та програм ВГО «Коаліція», а саме:  «Просування політичного діалогу між українськими НДО та виконавчою владою з питань адміністративних послуг для осіб з інтелектуальною недостатністю» за фінансової підтримки Європейського Союзу,  «Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів» за фінансової підтримки Міністерства соціальної політики України та Фонду соціального захисту інвалідів.

Серед учасників: Уповноважений Президента України з прав людей з інвалідністю  – Сушкевич В.М., з яким обговорено план взаємодії задля покращення становища людей з ІН в Україні, представники Секретаріату Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністерства соціальної політики, Представництва Європейського Союзу в Україні, місцевих органів виконавчої влади, комунальних закладів та недержавних організацій для людей з інтелектуальними порушеннями, вищих навчальних і дослідницьких закладів. Усього в нараді взяли участь 181 особа.

Участь в засіданні Всеукраїнської громадської організації по захисту прав дітей з особливими освітніми потребами «Каоліція»

Педагоги навчально-виховного комплексу підвищують професійний рівень приймаючи участь у міських, обласних, всеукраїнських, міжнародних конференціях, семінарах.   Вихователь-методист Куриленко І.М. брала  участь у Міжнародному конгресі зі спеціальної педагогіки, психології та реабілітації з проблеми корекційно – реабілітаційної діяльності: стратегії розвитку у національному та світовому вимір за сприяння Нціональної Асамблеї інвалідів у листопаді 2016 року в м.Ужгород. Педагог поділилася досвідом роботи щодо змісту корекційно-реабілітаційної роботи з дітьми з особливими освітніми потребами

Вчитель дефектолог Краузе В.В  на громадських засадах являється членом проекту з фундаментального дослідження «Система корекційної допомоги дітям та підліткам з аутистичним спектром порушень» при НПУ ім.М.П.Драгоманова, факультет корекційноі педагогіки та психологіі.

Участь у майстер-класі «Використання театральних засобів і методів у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами»

Вчителі-дефектологи начально-виховного комплексу Краузе В.В., Ковальчук І.П. у 2016 -2017 роках брала участь  у Міжнародній конференції по аутизму «Відкриваючи  двері», майстер-класі «Використання театральних засобів і методів у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами».

 

Участь  у конференції з проблеми  «Використання театральних засобів і методів у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами».

 

Мета конференції – поширення інформації про провідні сучасні методики корекції та навчання дітей з аутизмом. Учасники поділилися  досвідом практиків зі США та Ізраїлю у сфері надання освітніх послуг людям з аутизмом. Обговорили питання раннього втручання, підходів у корекційнії аутизму, особливостях навчання дітей з аутичним спектром розвитку та інклюзивного навчання дітей – аутистів. Даний захід відбувся за підтримки Міністерства освіти і науки України, Асоціації соціальний захист.  Активними учасниками вебінарів є батьки. Так, вісім батьків  мали змогу переглянути конференцію та взяти участь в обговорені виховання дітей з раннім дитячим аутизмом в он-лайн трансляції/

Участь педагогів у Міжнародних, всеукраїнських заходах.

В рамках   Тижня сім`ї для батьків проведений тренінг на тему «Адаптація дітей з особливими потребами до умов дошкільного навчального закладу». У заході прийняли участь 26 батьків дітей, які вступили до закладу у вересні 2016 року. Педагоги навчально-виховного комплексу та голова Всеукраїнської  громадської організації «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю» Кравченко Олена обмінялися досвідом щодо виховання та  адаптації дітей з особливими освітніми потребами. За підсумками тренінгу батькам надані рекомендації щодо адаптації дітей з особливими освітніми потребами до ДНЗ.

Проведення тренінгу

У жовтні  2016 року директор Шрамко Л.М. провела круглий стіл для голів батьківських  комітетів груп, класів.  Обговорювалися питання плану роботи батьківської ради у  2016-2017 навчальному році, підсумки оздоровчого періоду 2016 року, підготовки навчально-виховного комплексу до навчального року та оздоровчий період 2017 року.

У 2016 році навчально-виховний комплекс уклав угоду з Херсонським спеціальним дошкільним навчальним закладом №8 та Сумським Центром «Сприяння» громадської організації «Феліцітас».  З вищезазначеними закладами обговорювалися питання співпраці у 2016-2017 навчальному році.  Сумським  міським товариство допомоги дітям – інвалідам, що мають розумову відсталість «Феліцитас». Діти мали  можливість спілкуватися провести сумісні розваги.

Оглядова екскурсія НВК №34 колегами з м.Херсон

У березні 2017 року колеги з м.Херсон познайомилися з матеріально – технічною базою, освітньо – виховною та корекційно – розвивальною роботою з дітьми  різних нозологій у НВК №34. Позитивні емоції гості отримали від привітання дітей грою на музичних інструментах та дуетом учнів підготовчого класу піснею «Даруйте добро».   Колеги  мали змогу переглянути спеціальну методичну  літературу з питань  неповносправності понад 148 видань в міні – бібліотеці закладу, отриманої від ВГО «Коаліція захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю» та розроблений творчою групою  методичний супровід до програми «Віконечко» для дітей ЗПР, програми розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю.

Гості навчально – виховного комплексу  особливі враження отримали від спілкування з педагогами щодо використанні інноваційних технологій у роботі з дітьми з особливими освітніми потребами

Високий рівень професіоналізму у корекційній роботі з даною категорією дітей був представлений у майстер класах з методики свічкоплавління,  техніки флористики з використанням фомірану та декупажу.

Педагоги з Херсонщини були глядачами «Чорного театру» – методики імаготерапії, де  «актори» через гру демонстрували різні оптичні ефекти від гри світла та тіні на яскравих кольорових та блискучих предметах. Підсумком приїзду колег було проведення круглого  столу де педагоги підкреслили важливість роботи колективу навчально – виховного комплексу № 34 щодо виховання  і навчання дітей з особливими освітніми потребами, впровадження інноваційних  та інформаційно-комунікаційних технологій і виявили бажання продовжити співпрацю із  закладом.

Педагогічний колектив закладу у співпраці з педагогами Центру «Сприяння»  громадської організації  «Феліцітас» розробили посібник «Корекція пізнавальних процесів у дітей з особливими потребами» у якому розкрито теоретичні й практичні питання організації освітньо-виховної, корекційно-розвивальної роботи з дітьми, які мають помірну і важку ступінь розумової відсталості.    Вихованці проводили сумісні виховні заходи.

Досвід роботи педагогів представлений  у газеті «Дефектолог», Педагогічне перо», за підсумками Міжнародного конгресу.

Продовжує  роботу міні-бібліотека за підтримки Всеукраїнського громадського об`єднання  «Коаліція» захисту прав інвалідів та осіб з інтелектуальною недостатністю м.Київ та   підтримки німецьких партнерів «Суми-допомога,  «Аксіон-менш».

Інформаційне середовище – засіб ефективної взаємодії учасників освітнього процесу: дітей, педагогів, бать.

Перед сучасним педагогом постає проблема пошуку нового педагогічного інструменту. Саме тому в педагогічній діяльності виникає можливість використання ІКТ в якості потужного інструменту розвитку мотивації освітнього процесу,як для педагогів так і для дітей.

З листопада 2016 року по червень 2017 року педагоги навчально-виховного комплексу    стали активними учасниками інтернет марафону Видавничої групи «Основа» у 2 блоках: «Досвід та цікавинки від колег», «Освітні ініціативи». Особливу увагу приділено інтеграції дітей у позашкільне суспільство, новому поколінню підручників та надбанням технічного прогресу, які можна використовувати в навчальному процесі.

Вчитель-дефектолог Іванченко О.О. приймала активну участь в тьютор дистанційній академії разом з видавничою групою «Основа»,  провела  7 інтернет – марафонів. Була учасником вебінарів від редакторів та авторів ВГ «Основа»  «Навчайся на ходу, роби відкриття і ти переможець!»

Впровадження інформаційно-комунікаційних технологій в корекційній роботі вчителя-дефектолога

По закінченню марафону вчитель-дефектолог Іванченко О.О. отримала сертифікати вебінарів від фіналістів незалежного педагогічного конкурсу “Спікер року”, що проходив у межах проекту ”Global Educational Discovery” . Приймала участь у вікторині під час вебінару “Онлайн-сервіси для створення дидактичних матеріалів (карточки, кросворди, пазли)”. Стала переможницею та виграла безкоштовну передплату на електронну версію журналу “Педагогічна майстерня” ВГ «Основа». Педагог розробила та активно використовує набутий досвід у педагогічній практиці. Розроблені нею комп’ютерні ігри «Впіймай склад», «Рибалка», «Веселі звуки» дають можливість мотивувати дітей до освітньої діяльності.

Створення  вчителем-дефектологом дидактичних матеріалів за допомогою ІКТ.

Активними учасниками вебінарів  «Психолого-корекційний супровід дітей з розладами аутичного спектра» у 2016-2017 навчальному році стали вчителі-дефектологи Краузе В.В., Жаботинська О.Ю., Ковальчук І.П., вихователі Виноградська Н.О, Чорноштан С.П., Торянник А.В.

Вебінари дають можливість педагогам  почати змінювати себе. Їх теми перевертають педагогічну  свідомість та наштовхують на вибір та впровадження в освітній процес сучасних інформаціїно- комунікаційних технологій.

Але між тим слід зазначити на недостатню забезпеченість комп’ютерною технікою навчально-виховного комплексу. У закладі 5 компютерів, 2 ноутбуки із яких: 1 компютер, 2 ноутбука використовуються у навчально-виховному процесі, 4 в адміністративній роботі. 80% від загальної кількості комп’ютерів потребують оновлення, так як не відповідають сучасним технічним вимогам.

У закладі є діючою, ефективною  Концепція розвитку НВК, де  визначена мета, завдання і перспективи розвитку навчально – виховного комплексу  в контексті реалізації державної політики в галузі спеціальної  освіти.  Один раз на  рік керівником закладу аналізується результативність виконання Концепції . Інформація щодо виконання доводиться до колективу, батьківської громадськості, обговорюється на колективних зборах. Шрамко Л.М. забезпечує  співвідношення перспективного і поточного планування діяльності спеціального закладу. Слід зазначити про успішне виконання Концепції  за період з 2015 по 2016 роки, а саме: заклад продовжує впроваджувати в життя роботу патронажної служби. Надаються соціальні послуги особам, які перебувають в складних життєвих обставинах. Забезпечується психологічна підтримка, захисту прав та представництв інтересів  дітей з особливими освітніми потребами в органах місцевої влади.  Так,  керівник закладу Шрамко Л.М. є активним учасником координаційних рад при Сумській  обласній  державній адміністрації ,  Сумській міській раді де лобіює питання впровадження  інклюзивної освіти  в місті  та захист прав і інтересів дітей з особливими освітніми потребами .

У  закладі  третій  рік  діє консультативний центр для родин,  які виховують дітей з особливими потребами. Адміністрація закладу  тісно співпрацює з СДПУ ім.А.С.Макаренка  щодо розвитку  науково-методичної діяльності,  про що свідчить укладений договір співпраці. Так вчитель-дефектолог Краузе В.В.

Виконання Концепції розвитку щодо зміцнення  матеріально-технічної бази за 2015-2016 роки реалізувалося в капітальних ремонтах. Поліпшилась та зміцнилась матеріально – технічна база на 93% в порівнянні з минулими роками.

Більше 20 років продовжується співпраця організації «Віхернхайм» та «Суми-допомога» ФРН.  Чотири   роки продовжується реалізація сумісного  проекту  «Вікна – дітям». Кожного року німецькі колеги приїзджають до дітей з особливими потребами нашого закладу з гуманітарним грузом (реабілітаційне обладнання, іграшки, різнокольоровий папір, пальчикові фарби, ігри за методикою М.Монтессорі, одяг, солодощі, чай, обладнання для кабінету трудотерапії,  посуд для харчоблоку, гладільний прес). Надавалася допомога в ремонті автобуса, придбання запчастин, бензину).

Cпівпраця з громадськими організаціями  України та зарубіжжя.

За підтримки управління освіти і науки  та депутатів Сумської міської ради в  2016 – 2017 навчальному році замінено 8 вікон, що складає  64% від загальної кількості.  Придбаний посуд, комплекти постільної білизни, іграшки,  замінені двері. Заклад приймає активну участь у реалізації міських та міжнародних проектах.

Обладнання груп сучасними меблями.

Так в рамках міського проекту «Меблі- дітям» за участі благодійного фонду «Технологія» придбано сучасні меблі для дітей групи з порушенням інтелекту на суму 72 .670 гривень, здійснений поточний ремонт групи для дітей з дитячим церебральним паралічем на суму 152000.00 гривень.

Завдяки Сумській  міській раді у навчально-виховному комплексі устатковані  спортивні та ігрові майданчики  на суму 205000.00 гривень.

Заміна асфальтового покриття

Замінено асфальтове покриття на суму 150 000.00 гривень. Благодійним фоном «Технологія»  придбана методична, художня література на суму 14472.30 грн.,  відповідно переліку навчально-методичної літератури, що має гриф Міністерства освіти і науки України. Депутатами Сумської міської ради Вегерою О.О. виділено 15 000   гривень для проведення  сантехнічних робіт, Наталухою Д.О.  26000.00 грн. на придбання сучасних     свідіодних ламп, світильників для музичного залу.

Для оптимізації впливу сім’ї на дитину шляхом підвищення педагогічної культури батьків, надання їм допомоги запроваджувалися наступні форми взаємодії: консультації фахівців; батьківські збори; семінари-практикуми; тренінги (як в закладі, так і відрядження у інші заклади).   Спеціалісти закладу інформують батьків, щодо освітніх програм. Сім’ям надається  інформація і практичні рекомендації стосовно навчання дітей та корекції їхньої поведінки. Педагоги закладу  демонструють батькам методи роботи з дітьми безпосередньо у класі/групі, вдома,  на  семінарах для батьків, консультаціях, електроних носіях, розповсюджують друкований матеріал з практичними рекомендаціями.

Майстер-клас  «Разом з мамою» для батьків, які виховують дітей з хворобою Дауна

Одним із найважливіших чинників соціальної інтеграції дітей з особливими потребами є формування відповідних правових основ, що регламентують сприятливі умови  для інтеграції, формуванню позитивних стосунків  між усіма членами суспільства. З цією метою протягом 2016-2017 навчального року проходили зустрічі  з центром «Сприяння» товариством «Феліцитас».

Сумісний захід з вихованцями Центру «Сприяння» громадської організації «Феліцітас  до 3 грудня –Міжнародного до інвалідів

Проведені заходи до 3 грудня- Міжнародного дня інвалідів, родинні зустрічі, круглі столи, тренінги з участю спеціалістів закладу. За ініціативи адміністрації та благодійного фонду «ТЕХНОЛОГІЯ» до Міжнародного дня інвалідів – 3 грудня організовано шоу мильних бульбашок та повітряних кульок. Радо зустрічає вихованців та учнів закладу ресторанний комплекс «Голстрім» на чолі з директором Голіус М.С. Діти мають можливість познайомитися з професією повара та власноруч виготовити піцу. Так учні підготовчого класу, діти з порушенням інтелекту  були присутні на майстер-класах в  ресторані «Сімбіозі», «Челентано».

Майстер-клас   учнів підготовчого класу в ресторані «Сембіозі».

Вихованці закладу  беруть участь у святах та розвагах, конкурсах. У грудні 2016 року вихованці навчально-виховного комплексу приймали участь у міському конкурсі «Відкритий простір», «Повір у себе»  де 3 учасника стали лауреатами. Завдяки проведеним заходам,  діти починають розуміти свою унікальність у властивих їм природних здібностях, почуваються значущими й повноцінними особистостями.

Особлива увага  на протязі року приділялась харчуванню дітей шляхом інформування батьків про стан харчування в НВК №34. Грошові норми виконуються постійно в повному обсязі.  Забезпечення 100% виконання натуральних норм харчування у  закладі  можливо при збільшенні бюджетного фінансування та залученні позабюджетних коштів відповідно до чинного законодавста.

У перспективі розвитку закладу планується : модернізація топкової та системи опалення, утеплення будівлі, обладнання залу сенсорно-моторної інтеграції, кімнати для чорного театру, придбання  інтерактивної дошки.

 

Колектив навчально-виховного комплексу №34 завжди радо чекає вас !!!

коллаж

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА СУМСЬКИЙ  СПЕЦІАЛЬНИЙ РЕАБІЛІТАЦІЙНИЙ НАВЧАЛЬНО  ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС: «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  №34 » СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Марії Раскової, 130,  м. Суми,  40020    тел. (0542) 24-55-39

E-mail: : ludmilashramko@yahoo.com

НАКАЗ

31.03.2017                                                                                                      №

Про підготовку і проведення

Дня відкритих дверей

На виконання річного плану  роботи навчально-виховного комплексу  у 2016-2017  навальному  році,  з метою підвищення іміджу закладу, педагогічної культури батьків, формування в них відповідального та усвідомленого ставлення  до батьківства, виховання дітей з особливими освітніми потребами

НАКАЗУЮ:

 1. Провести у навчально-виховному комплексі 19 -20 квітня 2017 року День відкритих дверей.
 2. Затвердити заходи по підготовці та проведенні Дня відкритих дверей (додаток).
 3. Вихователю-методисту Куриленко І.М.:

3.1. Довести до відома  педагогічного  колективу, батьківської  громадськості про заходи по проведенню Дня відкритих дверей до 14.04.2017 року.

3.2.Розподілити обов’язки чергових. Затвердити графік.

3.3. Підготувати інформацію, колаж щодо підсумків проведення Дня відкритих дверей у навчально-виховному комплексі до 21.04.2017 року.

 1. 4. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор                                                                                      Л.М.Шрамко

 

Додаток

Наказ КУ Сумський НВК №34

від   31.03.2017    № 87

Заходи

щодо підготовки та проведення Дня відкритих дверей 19-20  квітня 2017 року в Сумському спеціальному реабілітаційному навчально-виховному комплексі «Загальноосвітня школа 1 ступеня-дошкільний навчальний заклад №34»

Сумської міської ради

№з/п Назва заходу Час Відповідальні
1 Участь гостей у ранковому колі

 

 

8:50-9:10 Вихователі, музичний керівник
2 Відвідування тематичних занять по групах 9:00-10:00 Вихователі, вчителі-дефектоологи, музичний керівник, інструктор з фізичної культури
3 Спільні із батьками розваги:

– на прогулянці «Весняна квітка»  групи «Квіточка»

 

 

10:00-12:00 Вихователі групи «Квіточка», інструктор з фізичної культури

 

4 Екскурсія дошкільним закладом

 

12:00-13:00 Директор

Вихователь-методист

5 Консультації практичного психолога,учителя- логопеда, вчителів-дефектологів,  сестри медичної старшої, інструктора з фізичної культури

 

12:00-14:30 Інструктор з фізичної культури, практичний психолог, сестра медична старша
6 Проведення круглого столу «Запитуйте-відповідаємо»

 

14:30-15:30 Педагоги груп
7 Музична розвага. 15:30-16:00 Вихователі, музичний керівник групи «Волошка»
8 Надання індивідуальних консультацій вихователями. Спільна ігрова діяльність дітей і батьків, виготовлення прикрас. 16:00-16:45 Педагоги груп
9 Фотовиставка «Я маленький трудівник, до роботи завжди звик»

 

протягом дня Педагоги групи «Колобок»
10 Відвідування ярмарку до Великодня протягом дня Вихователі
11 Використання методики М.Монтессорі під час робот із дітьми

 

11.00-11.45 Педагоги групи «Колобок»
12 Функціонування «Скриньки пропозицій» протягом дня Директор
13 Проведення майсер-класу  для батьків «Специфіка використання дидактичних ігор для розвитку дітей з особливими потребами» 9.00-12.00

15.00-17.00

          Куриленко І.М.

Краузе В.В.

14 Наступність дошкільної та початкової  освіти .Екскурсія до школи протягом дня Директор

Вихователь-методист

15 Презетація закладу щодо надання освітніх, корекційно-реабілітаційних послуг

 

протягом дня Директор

Вихователь-методист

16 Презентація  інтерактивного стенду «Батьківське віконечко»

 

протягом дня Практичний психолог
17 Година батьківського самоврятування

 

9.00-12.00 Педагоги груп
18 Виготовлення запрошень до Дня відкритих дверей

 

 

до 14.04. 2017 Вихователь-методист

Педагоги груп

19 Обговорення  плану заходів

 

 

 

Педагогічна година 05.04.2017 Директор

Вихователь-методист

20 Брейк-кава «Взаємодія батьків та спеціалістів в НВК»

 

Педагоги групи «Волошка»

 

 

Небайдужі серця

Сонячний зайчик привітно заглядає у віконце, весело граючись з малюками. Чути гомін, сміх. Діти радіють кожній миті спілкування. Привабливі та ошатні приміщення групи для дітей з порушенням опорно-рухового апарату  «Ромашка» КУ НВК №34 спонукають дітей до гри, моторної активності чи навпаки  до спокійного сну у спальній кімнаті. Очі дітей світяться по-особливому від вдало підібраного колориту стін, сучасного утепленого лінолеуму, європейських вікон, дверей. Це – чудо, краса, везіння розпочати 2015-2016 навчальний рік в таких комфортних умовах. Діти, які навчаються та виховуються в цій групі, мають обмежені фізичні можливості: пересуваються з допомогою дорослого, на візочках, деякі бігають самостійно. Але вони «рівні серед рівних», потребують любові, поваги, затишку. Щасливі дитячі обличчя – це найкраща нагорода для благодійного фонду «Технологія».

Приємно усвідомлювати, що наш заклад має надійних друзів, чиї серця, наміри, справи спрямовані на добро, радість, віру в краще майбутнє. Ми впевненні в тому, що лише щирість душі і благородство помислів спонукало благодійний фонд «Технологія» до прекрасної справи – допомоги дітям з особливими освітніми потребами. Для наших дітей – ви добрі чарівники. Використовуючи апарати для фізіотерапевтичного кабінету, придбані вами, малюки покращують своє здоров’я. Привертають увагу меблі сучасного дизайну, якими облаштовані приміщення дитячого закладу. Неоціненний внесок для дітей з  обмеженими фізичними можливостями – мікроавтобус, який курсуючи вулицями рідного міста, підвозить їх до навчально-виховного комплексу.            Діти, педагогічний колектив, батьківська громадськість дуже цінує вашу підтримку. Ваша благодійність заслуговує поваги, вдячності, високої оцінки. Бажаємо, щоб всі справи, які Ви робите на користь милосердя поверталися до Вас сторицею. Дякуємо всім Вам за Ваші добрі і відкриті серця!

 

 

Всі батьки хочуть, щоб їх діти красиво говорили, правильно вимовляли звуки, вільно спілкувалися з однолітками та дорослими. Для вирішення цих завдань  недостатньо просто віддати дитину до дитячого закладу. Батьки мають бути педагогічно грамотними, щоб мати змогу  самостійно надати допомогу своїй дитині. Логопедична та психологічна обізнаність родини-це основа успішного розвитку дитини. Для цього в нашому закладі створений консультативний пункт, до якого звертаються не тільки батьки наших вихованців, а й всього міста. Мета консультативного пункту – допомогти батькам зрозуміти свою вагому роль в процесі розвитку дитини, обрати правильний напрямок навчання вдома, озброїти знаннями та вміннями, наповнити конкретним змістом домашні заняття, закріпити отримані дитиною знання. Консультації для родини проводяться в двох  формах:  «Батьківські п’ятихвилинки» де дорослі мають можливість отримати короткотривалу консультацію(пораду) та «розширена консультація», де спеціаліст проводить заняття з дитиною в присутності батьків. Такі консультації спонукають батьків до активної участі в корекційному процесі, до усвідомлення значущої ролі родинного виховання дитини. Для поглибленого отримання педагогічних знань вчитель-логопед пропонує  посібник «Логопедичний путівник для батьків», в якому батьки отримають відповіді на питання, як допомогти дитині в розвитку її мови.  У батьківських  куточках  груп розміщуємо матеріал «Домашня ігротека», де батьки знайомляться з простими але корисними іграми, пограти в які можна в будь який вільний час: на прогулянці,  вдома, по дорозі до дитячого садочка…

Тестування та анкетування сім’ї дозволяє виявити найбільш актуальні проблеми виховання та навчання дитини.

Використання «Домашніх зошитів» – допомога організутави  корекційну роботу вдома. Завдяки таким партнерським відносинам між усіма учасниками корекційного процесу, проблеми дітей успішно вирішуються.

Батьки завжди можуть бути впевненими в тому, що педагоги нашого закладу допоможуть їм у вирішенні корекційних завдань.

Шановні батьки!

У нашому  навчально-виховному комплексі №34  працює консультативний пункт «Батьківська вітальня».

Якщо Вас хвилює питання розвитку вашої  дитини, ви бажаєте дізнатись, як краще виховувати,  навчати, дбати про її здоров’я та  фізичний розвиток .

Звертайтесь, будь ласка, за консультацією до КУ Сумського НВК №34

Консультативний пункт здійснює консультативну допомогу з питань:

 • соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
 • вікових, психофізіологічних особливостей дітей з особливими освітніми потребами;
 • психологічної готовності до навчання у школі дітей  з особливими освітінми потребами;
 • профілактики відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;
 • соціального захисту дітей із різних категорій сімей.

Склад працівників залучених до роботи Консультативного пункту

 1. Шрамко Л.М. – директор
 2. Куриленко І.М. – вихователь-методист
 3. Олексіенко О.В. – соціальний педагог
 4. Ковальчук Т.М.. – практичний психолог
 5. Наумова В.Й. – вчитель-логопед
 6. Кійко Л.В. – вчитель-дефектолог

Режим роботи консультативного пункту

«Батьківська вітальня» НВК №34:              середа з 14.30 по 17.30;

                                                                           четвер з 13.00 до 16.00

Запис на консультацію до фахівців КП здійснюється за телефоном: 

24-59-33 .  Наша адреса: м.Суми, вул Марії Раскової, 130

Ми будемо раді Вам допомогти!

               21.02.2017 року проведено майстер-клас для батьків, які виховують дітей з хворобою Дауна. У заході брали участь 9 батьків. Спеціалісти закладу: практичний психолог Ковальчук Т.М. соціальний педагог Олексієнко О.В. , учитель-дефектолог   Іванченко О.О. провели з батьками майстер-клас «Разом з мамою». Дали рекомендації батькам щодо виховання, навчання дітей з хворобою Дауна.